สำนักปลัด อบจ.นม.โทรศัพท์/โทรสาร.0-4424-3878.

กรุณาเลือกศูนย์ประสานงานอำเภอที่ท่านต้องการติดต่อ

โปรดเลือกศูนย์ประสานงานอำเภอที่ท่านต้องการติดต่อ
โซนที่ 1 โซนที่ 2 โซนที่ 3 โซนที่ 4
1.1.อำเภอครบุรี 2.1.อำเภอขามทะเลสอ 3.1.อำเภอเสิงสาง 4.1.อำเภอเมืองนครราชสีมา
1.2.อำเภอคง 2.2.อำเภอจักราช 3.2.อำเภอสีคิ้ว 4.2.อำเภอชุมพวง
1.3.อำเภอแก้งสนามนาง 2.3.อำเภอห้วยแถลง 3.3.อำเภอด่านขุนทด 4.3.อำเภอบัวใหญ่
1.4.อำเภอวังน้ำเขียว 2.4.อำเภอโชคชัย 3.4.อำเภอสูงเนิน 4.4.อำเภอโนนสูง
1.5.อำเภอประทาย 2.5.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3.5.อำเภอปักธงชัย 4.5.อำเภอโนนไทย
1.6.อำเภอเทพารักษ์ 2.6.อำเภอเมืองยาง 3.6.อำเภอหนองบุญมาก  
1.7.อำเภอขามสะแกแสง 2.7.อำเภอปากช่อง 3.7.อำเภอสีดา  
1.8.อำเภอโนนแดง 2.8.อำเภอพระทองคำ 3.8.อำเภอบ้านเหลื่อม  
1.9.อำเภอพิมาย 2.9.อำเภอลำทะเมนชัย 3.9.อำเภอบัวลาย