“ROBO REVOLUTION” เปิดโลกการศึกษายุคดิจิทัล
ภายในงาน “Korat PAO Education 2024”
อบจ.โคราช ชวนเกาะติด “มหกรรมการจัดการศึกษา” เวทีที่รวมผลงานนักเรียนสุดยิ่งใหญ่ 1ปีมีครั้ง ด้าน “ดร.ยลดา” ปิ๊งไอเดีย ผุดคอนเซ็ปต์ “ROBO REVOLUTION” Korat PAO Education 2024 เปลี่ยนพื้นที่ห้างเป็นเวทีท้าทายให้เหล่าน้องๆ นักเรียน ได้ค้นหาศักยภาพผ่านผลงานในยุคของการศึกษาที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำ โดยงานนี้ได้คัดสรรผลงานระดับหัวกะทิ ส่งเข้าชิงความเป็นหนึ่งด้านวิชาการของนักเรียน
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ เซ็นทรัล โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่เน้นถึงศักยภาพและความสามารถของระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ดี ยกระดับการศึกษาที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้าน ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมและประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนมากถึง 104 กิจกรรม จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 1,797 ทีม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4,160 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 2,552 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,712 คน อีกทั้งยังตามหาตัวแทนไปแข่งต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
ภายในงานพบกับการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมผู้เรียน อาทิ การแข่งขันอัจฉริยภาพ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ A-Math แข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ ตอบปัญหาวิชาสังคม แข่งขันการสร้างสรรค์จากห้องเรียนสะเต็มโค้ดดิ้ง การสร้างโมเดลจำลอง COVER DANCE แข่งขันวงโปงลาง จากโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง ซึ่งโรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าชมกิจกรมภายในงานระหว่างวันที่ 11 – 12 มิ.ย. นี้ ณ ห้องโคราชฮอลล์ เซ็นทรัล โคราช

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ