ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดยระบบสแกนใบหน้าผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.