เชิญชวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและการเสียชีวิต

📣📣📣 เชิญชวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและการเสียชีวิต
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.