ธันวาคม 2022 archive

แม่ทัพใหญ่ แห่ง อบจ.นครราชสีมา “#นายกหน่อย” เดินทางเข้าพบปะและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 182 แห่ง!!

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. #นายเตชิต วัช …

Continue reading

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการกู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. #ดร.ยลดา หวังศ …

Continue reading

กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ สคร.9 นครราชสีมา สำรวจความต้องการรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB (Long Acting Antibody) ป้องกันโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์!!

              วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 …

Continue reading