มกราคม 2023 archive

แว่นตา ฟันเทียม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ! “#รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข” จัดเต็ม สวัสดิการผู้สูงวัย ของขวัญปีใหม่ 2566 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. #ดร.ยลดา หวังศ …

Continue reading

การประชุมเพื่อรับทราบ/ติดตามการปฏิบัติงาน ภายหลังจากการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. #ดร_ยลดา หวัง …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารประกอบ DOWNLOAD