กุมภาพันธ์ 2023 archive

ทำเนียบรายชื่อผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา / รายชื่อ ผอ.กองสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่าย / รายชื่อคณะกรรมการ (กสพ.) / รายชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต. พร้อมเบอร์โทร

E-BOOK : https://online.anyflip.com/ogubv/vjic/mob …

Continue reading

ทำไม? ผู้สูงอายุต้องฉีดวัคซีนโควิด 19

เชิญชวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและการเสียชีวิต

เชิญชวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื …

Continue reading

ประชุมหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 ในสถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค สุขภาพจิต และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. #นายเตชิต …

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ตามที่สภา อบจ.นม. มีมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. #นายเตชิต …

Continue reading

“รพ.สต โฉมใหม่ หัวใจคือประชาชน” กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ส่งเจ้าหน้าที่ ด้านงานวิชาการวิจัยสุขภาพ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล อสม. ในการพัฒนาระบบเครือข่าย รพ.สต. ร่วมถึงความต้องการของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา !! ต่อเนื่อง

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 #นายเตชิต วัชรเมธาพงษ …

Continue reading

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาบุคลากรในภารกิจด้านสาธารณสุข

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด …

Continue reading

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต

ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.30 น. – 1 …

Continue reading

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงชี้แจงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. #นายเตชิ …

Continue reading