พฤษภาคม 2023 archive

กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา “เดิน – วิ่ง Fun Run 5.55 Km” เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น.                    …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

DOWNLOAD

ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตาม นโยบาย “พัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนโคราช”

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.                 …

Continue reading

KORAT PRO “EDUCATION & INNOVATION” FAIR 2023

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.     …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)

Powered By EmbedPress

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ และค้นหาประเด็นปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ กลุ่มพื้นที่สุขภาพภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.   &nbsp …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเตชิต วัชร …

Continue reading

ประชุมทบทวนแนวทางการจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเตชิต วัชร …

Continue reading

ลงพื้นที่ประชุมสอบสวนทางระบาดวิทยา ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ!!

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเตชิต วัชร …

Continue reading