Category: ร่วมเป็นเกียรติ

โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ.นครราชสีมา หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา”

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. #นายเตชิต วัชร …

Continue reading

แว่นตา ฟันเทียม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ! “#รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข” จัดเต็ม สวัสดิการผู้สูงวัย ของขวัญปีใหม่ 2566 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. #ดร.ยลดา หวังศ …

Continue reading

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการกู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. #ดร.ยลดา หวังศ …

Continue reading

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมย้อนยุด “งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. #นายเตชิ …

Continue reading

ประมวลภาพบรรกาศงานพิธีรับมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา