“SK OPEN HOUSE 2024”
เปิดโลกวิชาการ การเรียนรู้ ที่ไร้ขีดจำกัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดกิจกรรม “SK OPEN HOUSE 2024” มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสีคิ้ว “สวัสดิ์” เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างโอกาสและการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ นับเป็นการสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนรู้และทักษะทางวิชาการให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล ผกก.สภ.สีคิ้ว, นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต2, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นายเชาวลิต เกิดกลาง ผอ.รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ