“THAI FIGHT คาดเชือก“
เยือนถิ่น ”พิมาย เมืองมวย“
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ที่ลานพรหมทัต อ.พิมาย จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด “THAI FIGHT คาดเชือก พิมาย” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ สมกับที่เป็นเมืองตำนาน “พิมายเมืองมวย” อย่างแท้จริง
โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รอง ผวจ.นครราชสีมา, ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา เขต 8 (พิมาย-ชุมพวง) พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหน่วยราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนชาว จ.นครราชสีมา เข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก
ในบางช่วงบางตอนระหว่างการแข่งขัน “นางยลดาฯ“ นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาและกีฬาให้กับลูกหลานชาวโคราชว่า อบจ.นครราชสีมา มี รร.ในสังกัดมากถึง 58 แห่ง และมี 1 แห่ง คือ รร.กีฬา อบจ.นครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) เป็น รร.กีฬา แห่งแรกในสังกัด อบจ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านกีฬา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีทักษะ กระบวนการด้านกีฬาอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้หลักสูตรการกีฬาจำนวน 6 หลักสูตร และ “กีฬามวย” ก็ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่า อบจ.ต้องการผลักดันให้เกิดการยกระดับนักกีฬาท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งกีฬามวย ยังต่อยอดด้านอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักมวยได้อย่างมหาศาล
“THAI FIGHT คาดเชือก พิมาย“ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติไทยและมรดกของชาติไทย การแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของศิลปะทางปัญญาของบรรพบุรุษไทย โดยเฉพาะ อ.พิมาย แห่งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา ”พิมาย เป็นเมืองมวย และมี “ยักษ์สุข” ที่เป็นนักมวยสร้างชื่อเสียงให้เมืองพิมายด้วยชั้นเชิงมวยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการผลักดันมวยไทยให้เป็น “Soft Power” ของประเทศไทยในอนาคต

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ