UTCC TUTOR ติวเข้มเด็กโคราช พิชิตมหา’ลัยในฝัน
วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย และกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานฯ จัดโดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนในสังกัด อบจ. ได้ส่งนักเรียนพร้อมครูผู้ควบคุมเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 870 คน
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ปธ.หอการค้าจังหวัด, ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี มกค., คณะกรรมการหอการค้า, ผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ