ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2566 กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและกิจกรรมการนวดไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566

กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและกิจกรรมการนวดไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ๑.  กิจกรรมการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน      (๑) การรับสมัครประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ล็อคกลางถนน) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา    …

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2566

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กองสวัสดิการสังคม  ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2566  จำนวน  8  หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการทำปลาส้มไร้ก้าง และทำขนมปั้นขลิบ  จำนวน 2  รุ่น หลักสูตรการทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผา น้ำพริกลงเรือ  จำนวน   1 …

กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในจังหวัดนครราชสีมา

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) สังกัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยบริการด้านการผลิต การซ่อมแซมรถเข็นวีลแชร์ รถสามล้อโยก และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ลงพื้นที่อำเภอต่างๆ เพื่อนำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ไปมอบให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้คำแนะนำ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความพิการ ได้แก่  รถสามล้อโยก จำนวน ๑0 คัน และรถเข็นวีลแชร์…

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างอุปกรณ์คนพิการได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม 256๖ ณ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา…

ข่าวประชาสัมพันธ์