Category: ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2566 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<  

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2566

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กองสวัสดิการสังคม  ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2566  จำนวน  8  หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการทำปลาส้มไร้ก้าง และทำขนมปั้นขลิบ  จำนวน 2  รุ่น หลักสูตรการทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผา น้ำพริกลงเรือ  จำนวน   1 …

กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและกิจกรรมการนวดไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566

กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและกิจกรรมการนวดไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ๑.  กิจกรรมการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน      (๑) การรับสมัครประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ล็อคกลางถนน) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา    …

ข่าวประชาสัมพันธ์