Month: April 2023

กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและกิจกรรมการนวดไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566

กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและกิจกรรมการนวดไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ๑.  กิจกรรมการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน      (๑) การรับสมัครประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ล็อคกลางถนน) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา    …

ข่าวประชาสัมพันธ์