Month: May 2023

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ.เทพารักษ์

ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่  20  เมษายน  2566 ณ โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว บ้านกุดสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ———————————————————           เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ…

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ.พิมาย

ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพุธที่  5  เมษายน  2566 ณ โรงเรียนเพชรหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ———————————————————           เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ…

มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการในจังหวัดนครราชสีมา ณ บ้านของคนพิการในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                     กิจกรรมการมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ บ้านคนพิการ นายอนุวัตร ปราบโจร อายุ 53 ปี รับเตียงนอนคนพิการ       จำนวน 1 เตียง…

ข่าวประชาสัมพันธ์