Day: August 17, 2023

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2566

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กองสวัสดิการสังคม  ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2566  จำนวน  8  หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการทำปลาส้มไร้ก้าง และทำขนมปั้นขลิบ  จำนวน 2  รุ่น หลักสูตรการทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผา น้ำพริกลงเรือ  จำนวน   1 …

กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในจังหวัดนครราชสีมา

                    ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) สังกัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยบริการด้านการผลิต การซ่อมแซมรถเข็นวีลแชร์ รถสามล้อโยก และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ลงพื้นที่อำเภอต่างๆ เพื่อนำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ไปมอบให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้คำแนะนำ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความพิการ ได้แก่  รถสามล้อโยก จำนวน ๑0 คัน และรถเข็นวีลแชร์…

ข่าวประชาสัมพันธ์