กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและกิจกรรมการนวดไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ประกอบด้วย

๑.  กิจกรรมการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน
     (๑) การรับสมัครประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ล็อคกลางถนน) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     (๒) การจับสลากผู้มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ล็อคกลางถนน) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชนสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     (๓) การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ที่มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ล็อคกลางถนน) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชนสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     (๔) การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน (พื้นที่ ๓ x ๓ เมตร) ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมจอมสุรางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     (๕) การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณถนนราชดำเนิน (หน้าวัดสุทธจินดา วรวิหาร) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. กิจกรรมการนวดไทย ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
ณ บริเวณข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์