วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ในสถานสงเคราะห์ฯ โพธิ์กลาง มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในชีวิตประจำวัน โดยมี นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผอ.สำนักการศึกษาฯ พร้อมด้วย นางณิชาสุธนี นกนอก หน.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  “โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ก.พ. 64  ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติธรรม นำมาซึ่งความสุข” พระวิทยากร จากวัดสะแก “สุขกายสุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ” พระวิทยากรจากวัดโคกประดู่ “ชราอย่างไร ให้ใจมีสุข” พระวิทยากรจากวัดกองพระทราย และ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จ.นครราชสีมา

no images were found

#สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช
#กองส่งเสรมคุณภาพชีวิต
#สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์