เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 2 ราย

 

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์