เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ออกหน่วย ประชาสัมพันธ์และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้าน ละลม บ้านละลม หมู่ที่ 4 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลงพื้นที่ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภารกิจงาน และวิธีการให้บริการประชาชน

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์