เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ วัดโนนสำเภาทอง บ้านเขว้า หมู่ที่ 9 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลงพื้นที่ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภารกิจงาน และวิธีการให้บริการประชาชน

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์