Author: admingam

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.อบจ.นครราชสีมา) ลงพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ

             เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จำนวน 3 ราย >>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.อบจ.นครราชสีมา) ลงพื้นที่ อำเภอลำทะเมนชัย มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ

             เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในพื้นที่อำเภอลำทะเมนชัย จำนวน 1 ราย >>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.อบจ.นครราชสีมา) ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ

            เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในพื้นที่อำเภอพิมาย จำนวน 2 ราย >>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

ข่าวประชาสัมพันธ์