ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนเมษายน ณ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมีนาคม ณ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมีนาคม ณ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อบจ.โคราช !!! เปิดช่องทางเข้าถึงเรา ง่ายๆเพียง ปลายนิ้วสัมผัส Add Line มาที่ @koratpao กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันอังคารที่ 16 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

อบจ.โคราช !!! เปิดช่องทางเข้าถึงเรา ง่ายๆเพียง ปลายนิ้วสัมผัส Add Line มาที่ @koratpao

#ให้เราใกล้คุณ_เพียงนิ้วสัมผัส อบจ.โคราช !!! เปิดช่องทางเข้าถึงเรา ง่ายๆเพียง ปลายนิ้วสัมผัส Add Line มาที่ @koratpao กันนะคะ #รับร้องเรียน #ร้องทุกข์ #ข่าวสารอบจ #อบจโคราช #นายกหน่อย #โคราชโฉมใหม่

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันอังคารที่ 16 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น “หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิท – 19” จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ  ห้องประชุมมรกตอิสาน  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสรเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง …

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดบ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา…

ข่าวประชาสัมพันธ์