ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) สังกัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยบริการด้านการผลิต การซ่อมแซมรถเข็นวีลแชร์ รถสามล้อโยก และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ลงพื้นที่อำเภอต่างๆ เพื่อนำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ไปมอบให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้คำแนะนำ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความพิการ ได้แก่  รถสามล้อโยก จำนวน ๑0 คัน และรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๑ คัน ซึ่งได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13 -19 กรกฎาคม 2566 ในพื้นที่ อำเภอคง  อำเภอประทาย อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนขัย อำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอด่านขุนทด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์