องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กองสวัสดิการสังคม  ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2566  จำนวน  8  หลักสูตร ดังนี้

    1. หลักสูตรการทำปลาส้มไร้ก้าง และทำขนมปั้นขลิบ  จำนวน 2  รุ่น
    2. หลักสูตรการทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผา น้ำพริกลงเรือ  จำนวน   1  รุ่น
    3. หลักสูตรการจัดดอกไม้สด  การจัดดอกไม้แจกันแสดงความยินดีทรงสูง  การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และการทำเชิงเทียน  จำนวน  1  รุ่น
    4. หลักสูตรการทำไก่ทอดสมุนไพร ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย  จำนวน  1  รุ่น
    5. หลักสูตรการทำขนมสังขยาฟักทอง  ข้าวเหนียวมูนหน้าปลา  จำนวน  1  รุ่น
    6. หลักสูตรทำขนมบัวหิมะ ขนมไดฟูกุ จำนวน  1  รุ่น
    7. หลักสูตรการชงกาแฟอย่างมืออาชีพ “บาริสต้า” จำนวน  1  รุ่น
    8. หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตสารบำรุงดินจากมูลไส้เดือน จำนวน 5 รุ่น >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวประชาสัมพันธ์