Slide Slide
หน้าหลัก2021-04-08T23:56:25+07:00

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โคราชพร้อม !!! เปิด รพ.สนาม 100 เตียง รับผู้ป่วยโควิด – 19 หลังพบยอดพุ่งต่อเนื่อง

“นายกหน่อย” สั่งการด่วน จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตำบลสระ แก้ปัญหาถนนพังให้กับพี่น้องเสิงสาง

“ดร.ยลดา” สั่งการ สน.ช่าง – กองสาธารณสุข เร่งเตรียมความพร้อม รพ.สนาม ร่วมปฏิบัติการ “สู้โควิด-19”

อบจ.โคราช พร้อมหนุนจังหวัด – สสจ. จัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด–19 ระลอกใหม่ ด้าน “ดร.ยลดา” เน้นย้ำร่วมภารกิจอย่างเต็มที่

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โคราชพร้อม !!! เปิด รพ.สนาม 100 เตียง รับผู้ป่วยโควิด – 19 หลังพบยอดพุ่งต่อเนื่อง

By |เมษายน 16th, 2564|

“นายกหน่อย” สั่งการด่วน จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตำบลสระ แก้ปัญหาถนนพังให้กับพี่น้องเสิงสาง

By |เมษายน 14th, 2564|

“ดร.ยลดา” สั่งการ สน.ช่าง – กองสาธารณสุข เร่งเตรียมความพร้อม รพ.สนาม ร่วมปฏิบัติการ “สู้โควิด-19”

By |เมษายน 13th, 2564|

อบจ.โคราช พร้อมหนุนจังหวัด – สสจ. จัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด–19 ระลอกใหม่ ด้าน “ดร.ยลดา” เน้นย้ำร่วมภารกิจอย่างเต็มที่

By |เมษายน 13th, 2564|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ระบบงาน
E-Service

Youtube
Facebook
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายนอก

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคา

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดูทั้งหมด

ยกเลิกประกาศ

ดูทั้งหมด

แผนต่าง ๆ

ผลการดำเนินงาน

แนะนำ

วิดีโอ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูทั้งหมด
Youtube
Facebook
ช่องทางอื่น ๆ
ประกวดราคา
ดูทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แนะนำ

คลิปที่น่าสนใจของ อบจ.นม

ดูทั้งหมด

วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Go to Top