Slide Slide
หน้าหลัก2021-04-08T23:56:25+07:00

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โคราช เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน – ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

“อบจ.โคราช” เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ ประจำปี 2564

“อบจ.โคราช” ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เปิดชั่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข6 (M6) วิ่งฟรีช่วงสงกรานต์ 2564

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โคราช เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน – ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

By |เมษายน 8th, 2564|

“อบจ.โคราช” เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ ประจำปี 2564

By |เมษายน 8th, 2564|

“อบจ.โคราช” ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เปิดชั่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข6 (M6) วิ่งฟรีช่วงสงกรานต์ 2564

By |เมษายน 7th, 2564|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ระบบงาน
E-Service

Youtube
Facebook
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายนอก

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคา

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดูทั้งหมด

ยกเลิกประกาศ

ดูทั้งหมด

แผนต่าง ๆ

ผลการดำเนินงาน

แนะนำ

วิดีโอ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูทั้งหมด
Youtube
Facebook
ช่องทางอื่น ๆ
ประกวดราคา
ดูทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แนะนำ

คลิปที่น่าสนใจของ อบจ.นม

ดูทั้งหมด

วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Go to Top