หน้าหลัก2021-09-16T10:53:44+07:00
ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“นายกหน่อย” ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนและมอบถุงน้ำใจ ช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด-19 อำเภอโนนไทยและอำเภอพิมาย

อบจ.โคราช ร่วม พี่น้องท้องถิ่น สนองนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” ผนึกกำลังกำจัดขยะอันตรายในชุมชน

ดร.ยลดา นำทีม อบจ.โคราช มอบถุงน้ำใจ ช่วยเหลือผู้กักตัว โควิด-19 อ.เสิงสาง

“อบจ.โคราช” ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ส.อบจ.โคราช ยกมืออนุมัติงบรายจ่าย’64

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“นายกหน่อย” ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนและมอบถุงน้ำใจ ช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด-19 อำเภอโนนไทยและอำเภอพิมาย

By |กันยายน 22nd, 2564|

อบจ.โคราช ร่วม พี่น้องท้องถิ่น สนองนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” ผนึกกำลังกำจัดขยะอันตรายในชุมชน

By |กันยายน 21st, 2564|

ดร.ยลดา นำทีม อบจ.โคราช มอบถุงน้ำใจ ช่วยเหลือผู้กักตัว โควิด-19 อ.เสิงสาง

By |กันยายน 18th, 2564|

“อบจ.โคราช” ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ส.อบจ.โคราช ยกมืออนุมัติงบรายจ่าย’64

By |กันยายน 17th, 2564|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
บบงาน
E-Service
Youtube
Facebook
ช่องทางอื่น ๆ
ระกาศเปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ระกาศประกวดราคา
ดูทั้งหมด
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
กเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม
กองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบจ.นม

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

อ่านรายละเอียด
ารสาร
ฉบับที่ 1

เดือนสิงหาคม ปี 2564

วารสารทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
รายงานประชุมสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
อ่านรายละเอียด

วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูวิดีโอท้งหมด

ผลการดำเนินงาน

ประกวดราคา
ดูทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ และ CCTV

ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
Go to Top