Slide
หน้าหลัก2021-06-11T09:34:02+07:00

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สภา อบจ.ชัยภูมิ เยือน อบจ.โคราช เล็งยึดรูปแบบบริหารศูนย์ประสานงานฯ ด้าน “ดร.ยลดา” นำทัพให้การต้อนรับอบอุ่น

“ดร.ยลดา” ร่วมให้กำลังใจแพทย์ – พยาบาล – จนท. ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19 พร้อมเข้าฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2

“นายกหน่อย” ร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก “ให้เลือด ให้ชีวิต”

“อบจ.โคราช” ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกินในโค – กระบือ

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สภา อบจ.ชัยภูมิ เยือน อบจ.โคราช เล็งยึดรูปแบบบริหารศูนย์ประสานงานฯ ด้าน “ดร.ยลดา” นำทัพให้การต้อนรับอบอุ่น

By |มิถุนายน 15th, 2564|

“ดร.ยลดา” ร่วมให้กำลังใจแพทย์ – พยาบาล – จนท. ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19 พร้อมเข้าฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2

By |มิถุนายน 15th, 2564|

“นายกหน่อย” ร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก “ให้เลือด ให้ชีวิต”

By |มิถุนายน 14th, 2564|

“อบจ.โคราช” ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกินในโค – กระบือ

By |มิถุนายน 13th, 2564|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ระบบงาน
E-Service

Facebook
Youtube
Line Official
ช่องทางการร้องเรียน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคา

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดูทั้งหมด

ยกเลิกประกาศ

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายนอก

แผนต่าง ๆ

ผลการดำเนินงาน

แนะนำ

วิดีโอ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูทั้งหมด
Youtube
Facebook
ช่องทางอื่น ๆ
ประกวดราคา
ดูทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แนะนำ

คลิปที่น่าสนใจของ อบจ.นม

ดูทั้งหมด

วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Go to Top