หน้าหลัก2022-11-15T14:32:56+07:00
ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติวเข้ม ผู้ควบคุมระบบ CCTV หลัง อบจ. อัดงบ 10 ลบ. นำร่อง “เซฟโซน” 10 อำเภอ

3 พ.ย. 65 นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง นำคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานโครงการถนนคอนกรีต สายบ้านดอนเข็ม ต.บ้านปรางค์

3 พ.ย. 65 เวลา 11.00 น. นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่างนำคณะกรรมการตรวจรับ,ภาคประชาชนตรวจรับงานโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต อบจ.นม.08201

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ งานซ่อมแซมถนนขาด สาย อบจ.นม. บ้านคงถาวร – บ้านคงสามัคคี อำเภอคง

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติวเข้ม ผู้ควบคุมระบบ CCTV หลัง อบจ. อัดงบ 10 ลบ. นำร่อง “เซฟโซน” 10 อำเภอ

By |พฤศจิกายน 23rd, 2565|

ร่วมหารือจัดแข่งขันการศึกษาระดับภาคกับโรงเรียนในสังกัด

By |พฤศจิกายน 22nd, 2565|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
บบงาน
E-Service
บบงาน
E-Service
Youtube
Facebook
ระบบรายงานการตรวจถนน
Line
ติดต่อเรา
ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ระชาสัมพันธ์ทั่วไป
ดูทั้งหมด
ระกาศเปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ระกาศประกวดราคา
ดูทั้งหมด
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
กเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบจ.นม

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

อ่านรายละเอียด
ารสาร
ฉบับที่ 1

เดือนสิงหาคม ปี 2564

วารสารทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
รายงานประชุมสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
อ่านรายละเอียด
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูวิดีโอท้งหมด

ผลการดำเนินงาน

การจัดการความรู้ KM

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ และ CCTV

ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
Go to Top