หน้าหลัก2023-05-31T22:44:38+07:00
ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบจ.โคราช เตรียมวางแนวทางยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยหลักสูตรแบบ STEAM ศึกษา

ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาฯ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำติดตามการจัดการขยะตามหลัก 3Rs และ รร.คาร์บอนต่ำ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ รร.พระทองคำ และ รร.ปรางค์ทองวิทยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักช่าง ได้ส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของอบต.หนองขาม อ.จักราช

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักช่าง ได้จัดส่งฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้นำเครื่องจักรกล จำนวน 2 ชุด ออกปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาล ดังนี้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักช่าง ได้ส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอย ถนนสายทาง นม.ถ.1-01223 อ.สูงเนิน

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบจ.โคราช เตรียมวางแนวทางยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยหลักสูตรแบบ STEAM ศึกษา

By |พฤษภาคม 31st, 2566|

ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาฯ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

By |พฤษภาคม 31st, 2566|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
บบงาน
E-Service
บบงาน
E-Service
Youtube
Facebook
ระบบรายงานการตรวจถนน
Line
ติดต่อเรา
ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ระชาสัมพันธ์ทั่วไป
ดูทั้งหมด
ระกาศเปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ระกาศประกวดราคา
ดูทั้งหมด
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
กเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบจ.นม

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

อ่านรายละเอียด
ารสาร
ฉบับที่ 1

เดือนสิงหาคม ปี 2564

วารสารทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
รายงานประชุมสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
อ่านรายละเอียด
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูวิดีโอท้งหมด

ผลการดำเนินงาน

การจัดการความรู้ KM

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ และ CCTV

ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
Go to Top