ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

0
ถ่ายโอนรพสต
0
ซ่อมถนน
0
พัฒนาด้านการศึกษา
0
เพิ่มแสงส่องสว่าง

– Latest News –

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินโดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์คน
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม ที่สร้างสรรค์

Integrity and Transparency Assessment

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพียงคลิกลิงด้านล่างนี้

ลิงก์น่าสนใจ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ระบบถาม – ตอบ

ถามตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ หรือสอบถามในเรื่องที่สนใจ ของ อบจ.นม

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูข้อมูลโครงการ การซ่อม สร้าง ถนน ร่วมถึงแจ้งปัญหา

รายละเอียดการชำระภาษี ขั้นตอน และแบบฟอร์มต่าง ๆ

ประกาศต่าง ๆ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้ง

ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

เวลาทำการ

08.30 – 16.30 (จันทร์ – ศุกร์)

ช่องทางติดต่อ

โทร 044 – 243878
E-mail : [email protected]

วิดีโอส่งเสริม การท่องเที่ยวแนะนำ อบจ.นม

รับชมวิดิโอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่จะนำพาทุก ๆ ท่าน ไปพบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของจังหวัดนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นอำเภอครบุรี ที่มีเขาที่รูปร่างคล้ายภูเขาไฟฟูจิ ด่านขุนทนไปมีกังหันลมและจุดชมวิวที่สวยงาม และยังมี unseen อีกมากมายรอท่านอยู่ คลิกเพื่อรับชมและติดตามเราทางช่อง Youtube ได้เลย