หน้าหลัก2023-03-01T22:01:37+07:00
ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

14 มีนาคม 2566 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ อบต.กุดพิมาน

นที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการมูลฝอย ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้จัดทำโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชน ครั้งที่1โซนบัวใหญ่

วันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่3ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนลงหินคลุก อ.บัวใหญ่

9 มีนาคม 2566 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ อบต.กุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“อบจ.จันทบุรี” ยกทัพบุคลากร ดูงานภารกิจการถ่ายโอน “รพ.สต. อบจ.โคราช”

By |มีนาคม 17th, 2566|

อบจ.โคราช ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2566

By |มีนาคม 17th, 2566|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
บบงาน
E-Service
บบงาน
E-Service
Youtube
Facebook
ระบบรายงานการตรวจถนน
Line
ติดต่อเรา
ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ระชาสัมพันธ์ทั่วไป
ดูทั้งหมด
ระกาศเปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ระกาศประกวดราคา
ดูทั้งหมด
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
กเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบจ.นม

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

อ่านรายละเอียด
ารสาร
ฉบับที่ 1

เดือนสิงหาคม ปี 2564

วารสารทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
รายงานประชุมสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
อ่านรายละเอียด
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูวิดีโอท้งหมด

ผลการดำเนินงาน

การจัดการความรู้ KM

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ และ CCTV

ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
Go to Top