หน้าหลัก2024-01-16T16:41:48+07:00
ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ส.อบจ.โคราช พร้อมใจยกมือเห็นชอบ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณปี 67 หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

14-15 ก.พ. 2567 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรด ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่อบต.โคกไทย อ.ปักธงชัย

วันที่ 12-14 ก.พ. 2567 สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮแขนยาวและรถดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน ขุดลอกวัชพืชภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองขาม

วันที่ 5-7 ก.r. 2567 สำนักช่างจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื่นที่อบต.ช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

ลงพื้นที่ตำบลโคกกรวด เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวเขตและพื้นที่โครงการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ส.อบจ.โคราช พร้อมใจยกมือเห็นชอบ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณปี 67 หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

By |กุมภาพันธ์ 27th, 2567|

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบจ.นม

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ารสาร
ฉบับที่ 8

เดือนสิงหาคม ปี 2566

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประชุมสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Go to Top