หน้าหลัก2021-07-19T14:48:37+07:00

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“อบจ.โคราช” จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา

“นายกหน่อย” ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

“ดร.ยลดา” นำทีมลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนชำรุด อ.เฉลิมพระเกียรติ

“อบจ.โคราช” เร่งตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัดฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างระบบการศึกษาให้ครอบคลุม และมีความพร้อม

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“อบจ.โคราช” จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา

By |กรกฎาคม 22nd, 2021|

“นายกหน่อย” ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

By |กรกฎาคม 21st, 2021|

“ดร.ยลดา” นำทีมลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนชำรุด อ.เฉลิมพระเกียรติ

By |กรกฎาคม 20th, 2021|

“อบจ.โคราช” เร่งตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัดฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างระบบการศึกษาให้ครอบคลุม และมีความพร้อม

By |กรกฎาคม 20th, 2021|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ระบบงาน
E-Service

Youtube
Facebook
ช่องทางอื่น ๆ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคา

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดูทั้งหมด

ยกเลิกประกาศ

ดูทั้งหมด
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกวดราคา
ดูทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ และ CCTV

ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แนะนำ

คลิปที่น่าสนใจของ อบจ.นม

ดูทั้งหมด

วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Go to Top