Slide
หน้าหลัก2021-05-17T23:45:54+07:00

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“นายกหน่อย” ลงพื้นที่หารือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง มุ่งสู่นโยบาย “โคราชโฉมใหม่”

ดร.ยลดา ร่วม ส.อบจ.โคราช เร่งออกพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน พื้นที่อำเภอเมือง เขต1 , เขต 3 เตรียมเชื่อมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย “โคราชโฉมใหม่”

“อบจ.โคราช” รับมอบวัสดุทางการแพทย์ สู้โควิด – 19 จาก สมาคม รง.ผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคอีสาน พร้อมนำส่งต่อจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้ ปปช.

“ดร.ยลดา” หารือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น “โคราชโฉมใหม่” อ.โชคชัย

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“นายกหน่อย” ลงพื้นที่หารือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง มุ่งสู่นโยบาย “โคราชโฉมใหม่”

By |พฤษภาคม 16th, 2564|

ดร.ยลดา ร่วม ส.อบจ.โคราช เร่งออกพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน พื้นที่อำเภอเมือง เขต1 , เขต 3 เตรียมเชื่อมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย “โคราชโฉมใหม่”

By |พฤษภาคม 15th, 2564|

“อบจ.โคราช” รับมอบวัสดุทางการแพทย์ สู้โควิด – 19 จาก สมาคม รง.ผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคอีสาน พร้อมนำส่งต่อจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้ ปปช.

By |พฤษภาคม 14th, 2564|

“ดร.ยลดา” หารือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น “โคราชโฉมใหม่” อ.โชคชัย

By |พฤษภาคม 13th, 2564|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ระบบงาน
E-Service

Facebook
Youtube
Line Official
ช่องทางการร้องเรียน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคา

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดูทั้งหมด

ยกเลิกประกาศ

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายนอก

แผนต่าง ๆ

ผลการดำเนินงาน

แนะนำ

วิดีโอ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูทั้งหมด
Youtube
Facebook
ช่องทางอื่น ๆ
ประกวดราคา
ดูทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แนะนำ

คลิปที่น่าสนใจของ อบจ.นม

ดูทั้งหมด

วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Go to Top