หน้าหลัก2023-09-08T13:40:15+07:00
ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือ จัดตั้ง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ

สะกดทั้งฮอลล์!! เปิดเวทีโชว์ทักษะวิชาการ 92 กิจกรรม ประชันความเจ๋ง “นักเรียน อบจ.โคราช”

สำนักช่างได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ออกติดตามการใช้งานเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย

สำนักช่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ออกติดตามตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ

ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโค หมู่ที่ 1 ต.ตะแบกบาน เชื่อม บ้านซับระวิง หมู่ที่ 2, บ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ 5 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี

ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.04201 บ้านโนนปอแดง – บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองบัว อำเภอคง

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือ จัดตั้ง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ

By |กันยายน 22nd, 2566|

สะกดทั้งฮอลล์!! เปิดเวทีโชว์ทักษะวิชาการ 92 กิจกรรม ประชันความเจ๋ง “นักเรียน อบจ.โคราช”

By |กันยายน 22nd, 2566|

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบจ.นม

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ารสาร
ฉบับที่ 8

เดือนสิงหาคม ปี 2566

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประชุมสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Go to Top