ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง อำเภอปากช่อง
วันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่อำเภอปากช่อง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอปากช่อง ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางการดำเนินชีวิต พัฒนาชุนชนของตนเองให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมี นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4, นายสิริวัฒต์ ภัทรวิเศษพันธ์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวอำเภอปากช่อง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ