ประชุมผู้ปกครอง รร.สาหร่ายวิทยาคม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อ.ชุมพวง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาและการจัดการบริหารสถานศึกษา และพบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
โดยมี นายมนูญ สีสม นายกอบต.โนนตูม, นายธีรยุทธ ตะวัน ผอ.รร.สาหร่ายวิทยาคม พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ