“ปลูกต้นไม้เป็นเงินออม” เพื่อเป็นบำนาญให้ประชาชน
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา พร้อมด้วยนายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “บำนาญประชาชน” โดยการปลูกต้นไม้เป็นเงินออม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้น เช่น พะยูง ประดู่ป่า ยางนา ที่เมื่อถึงอายุตัดฟันแล้ว จะมีราคาไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทต่อจำนวนต้นไม้ 50 ต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีทรัพย์สินเมื่อเข้าสู่งวัยผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ. นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสมิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดนครราชสีมา, นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8, นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา, นายชัชนรินทร์ อ่อนราษฎร์ เกษตรกรต้นแบบ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ