ผลักดัน ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ชั้น 4 #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์” ในกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ 11 – 20 ปี เป็นการผลักดันนโยบายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับประเทศ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภากาดไทย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย น.พ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ., นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายก ทน., หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วมกิจกรรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ