สืบสานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
วันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ บ้านคนชราโพธิ์กลาง อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี “สงกรานต์ไทย” รดน้ำขอพร แสดงความกตัญญู ห่วงใย ต่อผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไป
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ