เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการสเปรย์ยางถนนสายทาง นม.ถ.1-02305 บ้านหนองสะแก -บ้านหนองหินโคน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา (วันที่3)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ