“อบรมพัฒนาครูหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่”
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง) #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น ให้เข้าใจในหลักสูตรกำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และได้นำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือต่อไป
โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ขอบคุณนายพรศักดิ์ ค้าขาย นายกสมาคมสโมสรวิทยากรลูกเสือ สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 และคณะวิทยากร สำหรับความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ