ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.19101 บ้านหนองกระโดน – บ้านหนองม่วง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ถนน อบจ.นม.08306 บ.ตะเคียนใหญ่ – บ.ปราสาท บริเวณหน้าโรงเรียนปราสาทพิทยาคม ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ถนน อบจ.นม.08305 บ.ห้วย – บ.หนองบัวละคร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนมุกมัน ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Go to Top