Kornrawee

Homeกรรวี ชุบขึ้น

About กรรวี ชุบขึ้น

This author has not yet filled in any details.
So far กรรวี ชุบขึ้น has created 1076 blog entries.

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2021-04-16T23:19:03+07:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด2021-04-16T23:19:03+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-16T22:22:26+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-16T22:22:26+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงาน ตำแหน่งคนงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-16T19:48:37+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงาน ตำแหน่งคนงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-16T19:48:37+07:00

ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-16T17:42:10+07:00

ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-16T17:42:10+07:00

ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-16T17:41:05+07:00

ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-16T17:41:05+07:00

ประกาศ มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-16T17:35:40+07:00

ประกาศ มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-16T17:35:40+07:00

ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-16T17:34:46+07:00

ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-16T17:34:46+07:00

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-16T17:33:10+07:00

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-16T17:33:10+07:00

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-16T17:31:43+07:00

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-16T17:31:43+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-16T14:23:22+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-16T14:23:22+07:00
Go to Top