About Kornrawee

This author has not yet filled in any details.
So far Kornrawee has created 2676 blog entries.

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2022-12-02T11:07:16+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2022-12-02T11:07:16+07:00

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงวันดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุลคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-12-02T10:56:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงวันดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุลคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-12-02T10:56:46+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ

2022-11-30T21:42:05+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ2022-11-30T21:42:05+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-30T21:36:11+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-30T21:36:11+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-30T15:29:06+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-30T15:29:06+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2022-12-02T10:45:08+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-12-02T10:45:08+07:00

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยง รวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ ประจำปี 2565 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ในจังหวัดนครราชสีมา ในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-30T15:09:30+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยง รวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ ประจำปี 2565 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ในจังหวัดนครราชสีมา ในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-30T15:09:30+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไปต่อคัน จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-30T13:44:18+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไปต่อคัน จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-30T13:44:18+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนปรางค์ทองคำวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-30T11:09:20+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนปรางค์ทองคำวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-30T11:09:20+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.22204) บ้านใหม่อุดม – บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-11-30T11:05:22+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.22204) บ้านใหม่อุดม – บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-11-30T11:05:22+07:00
Go to Top