ประกาศเปิดเผยราคากลาง

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดงาน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 การส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันศิลปะมวยไทย

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หนังสือแบบเรียน) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนบ้านหลักเขต หมู่ที่ 18 ตำบลหนองสาหร่าย (สายทางหนองยางแดง) เชื่อมถนนเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กระเป๋าหมอประจำบ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 666 ชุด

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนข้างโรงนากลาง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลตลาดแค – บ้านหนองแหะพัฒนา หมู่ที่ 19 (อบต.ธารปราสาท) ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Go to Top