ข่าวสาธารณูปโภค

ฝ่ายจัดการขยะมูลฝอย ลงพื้นที่สำรวจการจัดการมูลฝอยและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean ในเขต อ.หนองบุญมาก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักช่าง #ฝ่ายจัดการขยะมูลฝอย ลงพื้นที่สำรวจการจัดการมูลฝอยและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and [...]

ส่วนช่างสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านขาม หมู่7 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านขาม [...]

ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 งานอาคารสถานที่-สำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา #สำนักช่างโคราช [...]

ตรวจซ่อมแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลค่ายสุรนารี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 งานวิศวกรรมไฟฟ้าสำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล ได้ออกทำการตรวจซ่อมแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลค่ายสุรนารี #สำนักช่างโคราช #องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [...]

ส่วนช่างสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านขาม หมู่7 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านขาม [...]

งานอาคารสถานที่-สำนักช่าง ฝ่ายเครื่องจักรกลปฏิบัติงาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 งานอาคารสถานที่-สำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล แบ่งชุดทีมออกปฏิบัติงานดังนี้ 1.ตัดต้นไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา [...]

ส่งชุดซ่อมบำรุงทาง ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการสเปย์ยาง ถนนสายทาง นม.ถ.1-14012 บ้านหนองตะแบก- บ้านหนองประดู่ อ.ปักธงชัย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด [...]

เครื่องจักรปรับพื้นที่ทำถนน บ้านหนองเสาเดี่ยวใหม่พัฒนา หมู่10 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นำเครื่องจักรปรับพื้นที่ทำถนน บ้านหนองเสาเดี่ยวใหม่พัฒนา หมู่10 [...]

ส่วนช่างสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านขาม ตำบลสีสุก อำเภอจักราช

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านขาม [...]

จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการสเปย์ยาง ถนนสายทาง นม.ถ.1-14012 บ้านหนองตะแบก- บ้านหนองประดู่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด [...]

Go to Top