ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลช่องแมว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-07-19T09:33:09+07:00

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลช่องแมว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-19T09:33:09+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ถนน (อบจ.นม.01219) สายแยก ทล.2 – บ้านยองแยง บริเวณหน้าโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-12T11:30:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ถนน (อบจ.นม.01219) สายแยก ทล.2 – บ้านยองแยง บริเวณหน้าโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-07-12T11:30:46+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-06-29T14:22:01+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-06-29T14:22:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15310) บ้านตำแย – บ้านวัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-06T15:56:42+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.15310) บ้านตำแย – บ้านวัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2022-06-06T15:56:42+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากตลาดน้อย หมู่ 12 ชุมฃนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-06T15:49:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากตลาดน้อย หมู่ 12 ชุมฃนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา2022-06-06T15:49:44+07:00

23 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.มาบตะโกเอน

2022-05-24T15:53:52+07:00

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี ปรับเกรดบดอัดถนนดินภายในหมู่บ้านประดู่งาม ม.6 รวมระยะทาง 3,500 ม.

23 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.มาบตะโกเอน2022-05-24T15:53:52+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากหน้าวัดน้ำอ้อม หมู่ที่ 11 ตำบลบัวใหญ่ ถึงเขตตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-23T11:13:44+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากหน้าวัดน้ำอ้อม หมู่ที่ 11 ตำบลบัวใหญ่ ถึงเขตตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-23T11:13:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพะไล – บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

2022-05-20T15:02:47+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพะไล – บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา2022-05-20T15:02:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองลำแชะ จากสะพานท่ากลาง บ้านเฉลียงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อเขตติดต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

2022-03-25T14:19:08+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองลำแชะ จากสะพานท่ากลาง บ้านเฉลียงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อเขตติดต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ2022-03-25T14:19:08+07:00
Go to Top