ไม่มีหมวดหมู่

Homeไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-09T10:42:17+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-12-09T10:42:17+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12204 หนองหญ้าปล้อง – บ้านด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-09T16:54:28+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12204 หนองหญ้าปล้อง – บ้านด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-09T16:54:28+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.05503 บ้านวังแร่ – บ้านดอนเปล้า อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-09T16:46:01+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.05503 บ้านวังแร่ – บ้านดอนเปล้า อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-09T16:46:01+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนยาว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม บ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

2020-08-05T15:14:24+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนยาว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม บ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding2020-08-05T15:14:24+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15206) บ้านเมืองที – บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-07-20T13:38:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15206) บ้านเมืองที – บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-07-20T13:38:06+07:00
Go to Top