ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดไมค์โครโฟนไร้สายหนีบปกเสื้อ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-23T11:37:56+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดไมค์โครโฟนไร้สายหนีบปกเสื้อ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-23T11:37:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ตามโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-03T09:26:09+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ตามโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-03T09:26:09+07:00

ภารกิจ อ.ลำทะเมนชัย มอบบ้าน 5 หลังที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม มอบถุงน้ำใจ อบจ. ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จุด

2022-10-21T10:12:50+07:00

ภารกิจ อ.ลำทะเมนชัย มอบบ้าน 5 หลังที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม มอบถุงน้ำใจ อบจ. ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จุด วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ภารกิจ อ.ลำทะเมนชัย มอบบ้าน 5 หลังที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม มอบถุงน้ำใจ อบจ. ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จุด2022-10-21T10:12:50+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลลุงเขว้า-บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ 259-01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-26T10:12:05+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลลุงเขว้า-บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ 259-01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-26T10:12:05+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลักข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบุนนาก เชื่อม บ้านยอกขาม หมู่ที่ 7 อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-23T10:10:29+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลักข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบุนนาก เชื่อม บ้านยอกขาม หมู่ที่ 7 อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-23T10:10:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสงหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาง เชื่อมตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-19T13:42:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสงหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาง เชื่อมตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-19T13:42:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (อบจ.นม.01204) บ้าานโคกไผ่น้อย-บ้านาตม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-19T10:30:13+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (อบจ.นม.01204) บ้าานโคกไผ่น้อย-บ้านาตม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-19T10:30:13+07:00

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลช่องแมว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-07-19T09:33:09+07:00

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลช่องแมว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-19T09:33:09+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ถนน (อบจ.นม.01219) สายแยก ทล.2 – บ้านยองแยง บริเวณหน้าโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-12T11:30:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ถนน (อบจ.นม.01219) สายแยก ทล.2 – บ้านยองแยง บริเวณหน้าโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-07-12T11:30:46+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-06-29T14:22:01+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-06-29T14:22:01+07:00
Go to Top