ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนสายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ตำบลจระเข้หิน เชื่อมบ้านมาบพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนบ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 สายทางบ้านบุ่งระกำ – ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนสายบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา เชื่อมบ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนบ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 (สายบน) เขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ตำบลครบุรี เชื่อม บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนสายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ตำบลขามสะแกแสง เชื่อมบ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Go to Top