ยกเลิกประกาศ

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.01316 บ้านยองแยง – วัดพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.22201 บ้านไทยเจริญ – โบราณสถานปราสาทหินถนนหัก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.08309 ต่อเขต อบต.ตะเคียนควบคุมท่าขี้เหล็ก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

– ยกเลิก – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน อบจ.นม.08309 ต่อเขต อบต.ตะเคียนควบคุมท่าขี้เหล็ก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.16006 บ้านโนนสุวรรณ – บ้านโนนเสมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.14201 บ้านงิ้ว – บ้านหนองโดน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม. 15308 บ.ท่าหลวง – บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Go to Top