ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS 750D รหัสพัสดุ 0504 – 452 – 61 – 0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสนามฟุตบอลสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.07208 บ้านปอพราน – บ้านหัวสะพาน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Wi – Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย นม.ถ.1 – 21301 บ.คลองยาง – บ.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Automatic neck and back traction machine with adjustable bed เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ ติดตั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.26201 บ.ด่านขุนทด – บ.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน นม.ถ.1 – 21113 บ้านดนนอารีย์ – บ้านหนองใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Go to Top